Projektová a inženýrská činnost

Reference

ZŠ Seifertova, Jihlava - energeticky úsporná opatření

kompletní PD - spolupráce s Ing.arch.Hrubešovou

Bytový dům v Jihlavě, ul.Na Sádkách

kompletní PD - spolupráce s Ing.arch.Hrubešovou

RD v Jihlavě, ul.Kaštanová

stavební část PpPS – autor Ing.arch.Daria Nováčková

Výrobní hala firmy DAFE-PLAST v Polné

stavební část - spolupráce s Ing.arch.Vohralíkem