Projektová a inženýrská činnost

Reference

Skladovací hala v areálu firmy ALFA IN v Nové Vsi

stavební část - spolupráce s Ing.arch.Vohralíkem

Rekonstrukce budovy HZS v Telči

stavební část - spolupráce s Ing.arch.Laubem

Výrobní a administrativní objekt firmy PMP (IMTEC) Jihlava

stavební část - spolupráce s Ing.arch.Laubem