Projektová a inženýrská činnost

Výrobní hala firmy DAFE-PLAST v Polné

stavební část - spolupráce s Ing.arch.Vohralíkem