Projektová a inženýrská činnost

Výrobní a administrativní objekt firmy PMP (IMTEC) Jihlava

stavební část - spolupráce s Ing.arch.Laubem