Projektová a inženýrská činnost

Skladovací hala v areálu firmy ALFA IN v Nové Vsi

stavební část - spolupráce s Ing.arch.Vohralíkem