Projektová a inženýrská činnost

Rekonstrukce Žižkových kasáren pro ředitelství HZS kraje Vysočina v Jihlavě

stavební část - spolupráce s Ing.arch.Laubem