Projektová a inženýrská činnost

Rekonstrukce budovy HZS v Telči

stavební část - spolupráce s Ing.arch.Laubem