Projektová a inženýrská činnost

Bytový dům Pančava

kompletní PD - spolupráce s Ing.arch.Vincencem