Projektová a inženýrská činnost

Nabídka činností

Projektová činnost

Zpracování kompletní projektové dokumentace s využitím počítačové techniky a grafických programů. 

Cenová nabídka projektové dokumentace zdarma.

 

Kompletní projektová dokumentace pozemních staveb ve všech výkonových fázích: 

 • návrh stavby - studie
 • dokumentace pro územní řízení
 • dokumentace pro stavební řízení či ohlášení stavby
 • dokumentace pro provádění stavby
 • dokumentace pro výběr dodavatele stavby
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • autorský dozor při realizaci stavby

 

Druhy staveb 

 • stavby pro bydlení - rodinné a bytové domy…
 • stavby pro rekreaci a ubytování - chaty, hotely, penziony, ubytovny…
 • občanské stavby - administrativní budovy, školy, tělocvičny, sportovní zařízení, prodejny, restaurace…
 • průmyslové stavby - výrobní a skladové haly, dílny,
 • novostavby a změny staveb - přístavby, nástavby, stavební úpravy

 Zpracováváme projektovou dokumentaci pro program "Zelená úsporám".

 

Inženýrská činnost

 • projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy
 • zajištění všech vyjádření, stanovisek a rozhodnutí potřebných k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • zastupování investora při územním a stavebním řízení
   

Dále zajistíme

 • výškopisné a polohopisné zaměření pozemku
 • zaměření stávajícího stavu objektu
 • potřebné průzkumy – geologický, radonový, stavebně-technický apod.

 

© 2010 Ing. Petr Šimek.

Vytvořte si web zdarma!Webnode