Projektová a inženýrská činnost

Vítejte na našem webu

 Projektová činnost   

  • Zpracování kompletní projektové dokumentace s využitím počítačové techniky a grafických programů

Inženýrská činnost

  • projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy
  • zajištění všech vyjádření, stanovisek a rozhodnutí potřebných k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
  • zastupování investora při územním a stavebním řízení

Autorský dozor při realizaci stavby

© 2010 Ing. Petr Šimek.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode